QYN BV, som är en del av ZetaDisplay-koncernen, har tecknat en ny order för leverans av bolagets Digital Signage plattform till en befintlig kund som är en ledande aktör inom telekombranschen i Benelux.

- Jag ser det som ett kvitto på att kunden är nöjd med vår leverans och vårt erbjudande. Vi levererar till kunden ett mycket innovativt koncept som också visar att framtiden för detaljhandeln börjar idag, säger Leif Liljebrunn CEO ZetaDisplay AB (publ).

ZetaDisplay bedömer värdet att uppgå till ca 5,9 miljoner kronor under en tvåårsperiod. Den första installationen har slutförts i augusti 2018 och den totala utbyggnaden förväntas vara färdig i slutet av 2018.

QYN BV är en del av svenska ZetaDisplay-koncernen, en internationell aktör inom Digital Signage. QYN är Hollands största och ledande leverantör av Digital Signage med lång erfarenhet i branschen och med ett trettiotal medarbetare. QYN:s kundbas omfattar bland annat ING Bank, SNS Bank, PwC, KPN, Intersport, Randstad, Total, Amsterdam RAI, Luxaflex med flera. Bolaget har en ledande position inom detaljhandel och digital kommunikation i publika miljöer.

ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom detaljhandels- och servicebranschen. Bolaget har cirka 130 anställda och försäljningskontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland

Vid frågor kontakta:

ZetaDisplay AB (publ)
CEO Leif Liljebrunn
Telefon: +46 70 845 80 52
E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ZetaDisplay ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Leif Liljebrunns försorg för offentliggörande den 5 september 2018 kl 8.50.

Om ZetaDisplay
ZetaDisplay (publ) är en ledande leverantör av lösningar inom digital butiksutveckling. Bolaget hjälper företag inom detaljhandels- och servicebranschen att bli mer konkurrenskraftiga genom innovativa tjänster och produkter som stänger gapet mellan det digitala och det fysiska. ZetaDisplay befinner sig i en stark tillväxtfas och avser att etablera sig globalt under de kommande åren. Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns idag i Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan december 2017 på Nasdaq Stockholms huvudmarknad under kortnamnet ”ZETA”. Följ bolaget på Twitter https://twitter.com/zetadisplaypubl och läs mer på hemsidan: http://zetadisplay.com/.

Bilaga