Flaggningsmeddelande i Projektengagemang Sweden AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556330-2602 Projektengagemang Sweden AB
InstrumentSE0011337666 Aktier
InnehavarePer Göransson
 
Före transaktionen
Antal aktier4 528 312
Antal rösträtter44 093 896
 
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2018-07-23
Gränsvärde för antal aktier20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 278 602
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter44 844 186
Andel
 - aktier21,49646 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter60,58414 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 160,58414 % 5 278 602
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT60,58414 % 5 278 602
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagG-Trading AB
 - antal rösträtter45 000
 - andel av rösträtter0,0608 %
 - bolagProjektengagemang Holding i Stockholm AB
 - antal rösträtter44 799 186
 - andel av rösträtter60,52335 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter44 844 186
 - andel av rösträtter60,58414 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnGustaf Wiklund
 - telefon+46703674961
 - mejlgustaf.wiklund@whitecase.com
 
Kommentar
Förändringen i innehavet har orsakats av att aktier som varit utlånade av Projektengagemang Holding i Stockholm AB, i enlighet med villkoren för en övertilldelningsoption, lämnats tillbaka den 23 juli 2018 i samband med en nyemission av aktier efter att perioden för utnyttjande av övertilldelningsoptionen löpt ut. Per Göransson kontrollerar G-Trading AB. G-Trading AB innehar 49,5 procent av aktierna och rösterna i Projektengagemang Holding i Stockholm AB och 4 500 aktier samt 45 000 röster, motsvarande cirka 0,01833 procent av det totala antalet aktier samt cirka 0,06080 procent av det totala antalet röster, i Projektengagemang Sweden AB. Projektengagemang Holding i Stockholm AB innehar 5 274 102 aktier samt 44 799 186 röster, motsvarande cirka 21,47814 procent av det totala antalet aktier samt cirka 60,52335 procent av det totala antalet röster, i Projektengagemang Sweden AB. Per Göranssons totala innehav efter transaktionen motsvarar således 5 278 602 aktier samt 44 844 186 röster, motsvarande cirka 21,49646 procent av det totala antalet aktier samt cirka 60,58414 procent av det totala antalet röster, i Projektengagemang Sweden AB.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.