Valberedningen i Serstech AB (publ.) består av Jörg Hübner (ordförande), Mathias Albertson och Peter Höjerback, har nu presenterat sitt förslag till årsstämman i Serstech.

Valberedningen föreslår följande :

  • till ordförande vid stämman utse Sophie Persson;
  • att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter;
  • att arvodet till styrelsens ledamöter skall uppgå till 560.000 SEK, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 200.000 SEK och till övriga ledamöter utgår 120.000 SEK vardera;
  • att omval sker av ledamöterna Thomas Pileby, Anna Werntoft och Sverker Göranson;
  • att nyval sker av Arve Nilsson ,  då Sophie Persson avböjt omval; Arve Nilsson är idag CIO för Fölsgaard Invest och har tidigare bl.a. varit VD för ett utvecklingsbolag  och varit verksam inom Investment Banking og var 16 år på Carnegie i London och Køpenhavn.
  • att till styrelsens ordförande utse Thomas Pileby

Årsstämman hålls, i enlighet med tidigare offentliggjord kallelse, onsdagen den 24 april 2019 kl 15.00  på Elite Hotel Ideon Gateway, Scheelevägen 27 i Lund.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Stefan Sandor,
VD, Serstech AB
tel: +46 739 606067
e-post: ss@serstech.com

Sophie Persson, 
Styrelseordförande Serstech AB
tel: +46 733 865660
e-post: sp@serstech.com
eller besök www.serstech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 april, kl. 08:45.

Certified Adviser till Serstech AB är Västra Hamnen Corporate Finance AB, tlfn: 040-20 02 50, e-mail: ca@vhcorp.se.

Om Serstech

Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Raman-spektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället - kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika. Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Läs mer: www.serstech.com.


--
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SERSTECH AB via Globenewswire