K-Fast Holding AB har köpt en fastighet med möjlighet att bygga cirka 70 hyresrättslägenheter vid Kävlinge station. Bygglov förväntas sökas under första halvåret 2020.

K-Fast Holding AB ("K-Fastigheter"), en aktiv och engagerad fastighetsägare som erbjuder attraktiva bostäder i sydvästra Sverige, har förvärvat fastigheten Kävlinge Saltmästaren 2, vilken ligger i direkt närhet till Kävlinge tågstation.

Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och underliggande fastighetsvärde uppgår till 14 mkr. Transaktionen finansieras genom befintlig kassa. Tillträde av aktierna samt erläggande av köpeskilling sker den 4 december 2019. Säljare är Er-Ho Fastigheter.

"Detta blir vårt första projekt i Kävlinge, en kommun som attraherar människor som letar bra boendemiljö, god arbetsmarknad samt smidigt pendlingsavstånd till flera större städer i västra Skåne", säger Jacob Karlsson, VD K-Fast Holding AB. "K-Fastigheter har möjlighet att bygga kring 70 hyresrättslägenheter omfattande en yta om 4 700 BTA och vi bedömer att byggnationen kan inledas under nästkommande verksamhetsår."
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Karlsson, VD och grundare K-Fast Holding AB, e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se,telefon: 010 167 60 71
Anders Antonsson, IR-chef, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se,telefon: 0709 994 970

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 1 600 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 3,9 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 160 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.se (http://www.k-fastigheter.se)