Flaggningsmeddelande i NGS Group Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556535-1128 NGS Group Aktiebolag
InstrumentSE0009947708 Aktie
InnehavareBidCo af 6. december 2018 AB
 
Före transaktionen
Antal aktier2 316 987
Antal rösträtter2 316 987
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2019-05-06
Gränsvärde för rösträtter25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 316 987
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter5 083
Andel
 - aktier25,67905 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,05633 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,05633 % 2 316 987
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT0,05633 % 2 316 987
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 - innehav upphör förBidCo at 6. december 2018 AB
 - antal rösträtter2 311 904
 - slutdatum för fullmakt2019-05-06
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnDouglas Tindberg
 - telefon0752480416
 - mejldot@danica.se
 
Kommentar
Utställning av fullmakt att delta i bolagsstämma per 2019-05-06 avseende 2 311 904 st. rösträtter.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.