Den 31 oktober 2019 var substansvärdet 247 kronor per aktie.


Sista stängningskurs den 31 oktober 2019 var 213,40 kronor för A-aktien och 208,90 kronor för C-aktien.


Stockholm den 1 november 2019

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad för publicering den 1 november 2019, kl. 10:00.

Bilaga