Arcoma är ett medicinteknikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer digitala röntgensystem till sjukhus och vårdinrättningar. Produkterna säljs via distributörer och OEM-kunder med namn som Canon Medical Systems och Konica Minolta.

Arcoma fokuserar på premiumsegmentet inom tvådimensionell röntgen. Marknaden växer 6% per år. Bolaget är pionjärer inom så kallad autopositionering för röntgensystem. Det innebär att systemet automatiskt ställer in sig självt. Hög effektivitet, pålitlighet och användarvänlighet är andra konkurrensfördelar som Arcoma lyfter fram.

Den finansiella historiken har varit slagig sedan noteringen 2014 med klen tillväxt och lönsamhet. I februari 2018 anställdes Jesper Söderqvist som ny VD. Söderqvist var VD fram till maj 2020 och lyckades lyfta både tillväxt och lönsamhet. Rörelsemarginalen landade på 6,8% år 2019. Ifjol sjönk försäljningen med 12% och rörelsemarginalen pressades till 3,1% på grund av viruskrisen. Hösten 2020 tillträdde Sanna Rydberg som ny VD på Arcoma.

Jämförelsetalen under andra halvåret 2021 är ganska lätta. Vi räknar med 20% tillväxt på helårsbasis. Kommande år räknar vi med 12-15% tillväxt både drivet av att marknaden normaliseras samt att tillväxtinitiativen med både Canon och Konica Minolta får avtryck i räkenskaperna. Givet en bruttomarginal på 40-43% borde en rörelsemarginal på 10-11% inte vara någon omöjlighet på sikt.

Många medicinteknikbolag värderas högt. Arcoma skall naturligtvis värderas med en rabatt då bolaget är ganska litet och den finansiella historiken slagig. Använder vi en multipel på relativt generösa 13 gånger finns en uppsida på 30%. Inte superbra givet risknivån men ändå helt okej.

Arcoma har även ambitioner att växa via förvärv. Då kommer en emission sannolikt bli aktuell. Bolaget har två tydliga huvudägare i både Linc och Sunstone Capital. Kanske kan styrelseordförande Lars Kvarnhem nosa upp ett förvärv. Kvarnhem är för övrigt större ägare i Arcoma med 10% av aktierna. I övrigt är insynsägandet bland ledning och styrelse blygsamt, vilket är ett minus. VD Sanna Rydberg äger aktier för drygt 0,1 Mkr.

Arcoma-aktien är ned 25% i år medan börsen som bekant gått urstarkt. Investerare som accepterar risknivån och den klena likviditeten i aktien kan överväga en post. Affärsvärlden

E-post: bjorn.rydell@affarsvarlden.se