En fallstudie utförd i Chennai i Indien under ledning av Dr Kalavathy och författad av Prof Emeritus Bertil Persson har blivit publicerad i tidskriften "Trends in Cancer Research" i den 13de upplagan som kommer ut 2018. Tidskriften är en vetenskaplig tidskrift med fokus på cancer.

I slutsatserna i denna publikation skriver författaren:

"I samtliga av de studerade tumörerna visade sig den objektiva effekten vara 100%, med kompletta remissioner på 18% och partiella remissioner vid 82%. Ingen progressiv sjukdom registrerades och det genomsnittliga viktiga svaret blev 45 ± 17%."

Även om antalet patienter var begränsad till 23 patienter i denna fallstudie, är vi glada att nå dessa resultat på tumörer där strålning eller traditionell kemoterapi inte visat sig ha effekt. Att 18% av tumörerna försvann helt och sjukdomsprogressionen var noll efter D-EECT-behandlingar visar på potentialen för IQwave™, säger Mohan Frick, VD för ChemoTech.

Den fullständiga artikeln finner ni på följande länk:

http://www.researchtrends.net/tia/article_pdf.asp?in=0&vn=13&tid=57&aid=6173

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, CEO

+46 (0)707752411 eller +65 90145008

info@chemotech.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndagen den 10 September 2018 kl 08.30 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som är anpassad för behandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är Bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.