Över hälften av svenskarna uppger att frågor som påverkar den privata ekonomin är viktiga när man väljer vilket politiskt parti man ska rösta på i valet. Den i särklass viktigaste privatekonomiska frågan är högre pensioner. Det visar en ny undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna. [1] Swedbank har också analyserat hur partiernas politik påverkar väljarnas plånböcker.

56 procent av svenskarna uppger att frågor som påverkar den privata ekonomin är ganska eller mycket viktiga när man väljer vilket politiskt parti man ska rösta på i höstens val till riksdag, kommun och landsting. Högre pensioner och högre bidrag till pensionärer är den privatekonomiska fråga som rankas i särklass högst bland de tillfrågade i undersökningen. 53 procent uppger att det är den privatekonomiska fråga som man tycker är viktigast för ett politiskt parti att driva.

Pensionsfrågan allra viktigast för kvinnor och äldre
Pensionsfrågan är viktig för alla grupper, även bland de yngre. Allra viktigast är den för kvinnor och äldre. 60 procent av kvinnorna och hela 67 procent av 56-79-åringarna anser att det är en viktig fråga.

- Det är inte konstigt att pensionsfrågan rankas högt av så många kvinnor. Kvinnor har i genomsnitt lägre pension än män. Det är en effekt av att kvinnor som grupp har lägre löner, och i högre utsträckning arbetar deltid, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Lägre skatt på bränsle och arbetsinkomster viktigare för män än för kvinnor
Andra privatekonomiska frågor som svenskarna anser är viktiga för ett parti att driva är högre skatt för dem med höga löner och kapitalinkomster, lägre skatt på bränsle och energi samt lägre skatt på arbetsinkomster. Män tycker i större utsträckning än kvinnor att det är viktigt med lägre skatt på bränsle och energi, och med lägre skatt på arbetsinkomster.

Så påverkar partiernas politik hushållen plånböcker
Swedbank har analyserat hur partiernas politik påverkar hushållens plånböcker.

- Vi har tittat på några av de politiska förslag som har en direkt effekt på hushållens plånböcker. Däremot har vi inte granskat hur respektive parti tänker finansiera sina förslag. Det är också viktigt att komma ihåg att det finns annat som påverkar hushållens ekonomi, som till exempel arbetsmarknadspolitik, penningpolitik och konjunktur, säger Arturo Arques.

Analysen om hur partiernas politik påverkar hushållens plånböcker finns här:
swedbank.se/privatekonomi

För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                     www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38         www.swedbank.se/privatekonomi

[image]

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se