Flaggningsmeddelande i BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556025-5001 BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)
InstrumentAktier
InnehavareFjärde AP-fonden
 
Före transaktionen
Antal aktier8 963 857
Antal rösträtter8 963 857
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-07-18
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier11 558 284
 - direkt innehavda rösträtter11 558 284
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,55 %
 - direkt innehavda rösträtter5,55 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,55 % 11 558 284
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,55 % 11 558 284
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter11 558 284
 - andel av rösträtter5,55 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJannis Kitsakis
 - telefon08-7877515
 - mejljannis.kitsakis@ap4.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.