För att ladda ned delårsrapporten, vänligen gå till: www.alelion.com/sv/investerare/finansiellarapporter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tf VD Åsa Nordström tel +46 70 290 18 58, e-post: asa.nordstrom@alelion.com

Denna information är sådan information som Alelion Energy Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2019 kl. 08:30 CET.

Direktlänk till pressmeddelande, rapporter, prospekt och bolagsbeskrivning:

https://www.alelion.com/sv/investerare

Om Alelion

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan.

I takt med det växande klimathotet och det allt större behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar.

Alelion har under 2019 färdigställt Sveriges första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken är högt automatiserad och ligger mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg. Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Holding. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se,telefon: 08-503 000 50.

Tillförordnad VD Åsa Nordström  +46 702 90 18 58, e-post: asa.nordstrom@alelion.com

Alelion Energy Systems AB

Sörredsbacken 4

SE-418 78 Göteborg

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916