Korrigering flaggningsmeddelande i Stillfront Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande.

Emittent556721-3078 Stillfront Group AB (publ)
InstrumentSE0015346135 Shares
InnehavareSwedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier35 612 708
Antal rösträtter35 612 708
 
Transaktionen
Datum2021-05-26
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier36 813 579
 - direkt innehavda rösträtter36 813 579
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier10,22709 %
 - direkt innehavda rösträtter10,22709 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 110,22709 % 36 813 579
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT10,22709 % 36 813 579
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter36 813 579
 - andel av rösträtter10,22709 %
 
Kommentar
Changes due to: Acquisition
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.