Fortsatt återhämtning
Omsättningen i Q4 uppgick till 423 mkr vs våra estimat om 491 mkr. Siffran motsvarar en FX-justerad tillväxt y/y om -16%. Avvikelsen går i huvudsak att förklara med en lägre tillväxt ifrån segmenten Europa och övriga marknader. Den amerikanska marknaden har visat starkast återhämtning. Avvikelsen fortsätter genom resultaträkningen. Under Q1 har bolaget Bates Communications förvärvats, bolaget omsatte under 2020 över USD 7m.

Guidance gör att vi höjer estimaten...
BTS lämnar för första gången sedan pandemins start en guidance för innevarande år, resultatet för 2021 ska vara i linje med resultatet 2019. Detta i kombination med förvärvet av Bates Communications gör att vi höjer våra försäljningsestimat med 6% 2021 och 3% 2022. Vi ser en ytterligare uppsida i estimaten givet bolagets starka nettokassa och om momentum accelererar i återhämtningen.

...och motiverat värde
Med anledning av den starka guidningen för 2021 och det nyligen genomförda förvärvet av Bates höjer vi vårt motiverade värde till 290-300 kr. Aktien handlas i dagsläget på en implicit WACC om ~10%. Vi bedömer att aktien kommer att ha ett fortsatt starkt momentum under H1'21 givet att återöppningen av samhället fortsätter. Vi bedömer att bolagets nuvarande kassa kan addera ytterligare 200-300 mkr i försäljning vid förvärv.

Läs den fullständiga analysen: Återupptagen guidance ger potential till uppsida i estimaten (penser.se)
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se