Quickbit har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic MTF med första handelsdag som beräknas till den 11 juli. Aktierna kommer handlas med kortnamnet QBIT och teckningsoptionerna med kortnamnet QBIT TO1. Det framgår av ett pressmeddelande.

Quickbit är ett fintech-bolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain. Det publika aktiebolaget har sitt säte i Stockholm och det helägda operativa dotterbolaget är baserat i Gibraltar. Bengt Lagergren är styrelseordförande och Jörgen Eriksson är vd.

Quickbit kommer att publicera sitt informationsmemorandum inför noteringen på hemsida på bolagets hemsida senast en dag före första handelsdag. Bolagets rådgivare inför noteringen och mentor är Eminova Fondkommission.

"Att noteras innebär för oss som ambitiöst tillväxtföretag att vi får ökad trovärdighet och transparens. Processen för att uppnå notering har varit rigorös. Detta hjälper oss till att ligga i frontlinjen av vår bransch och noteringen kommer att förstärka vår konkurrenskraft på internationell marknad", säger Jörgen Eriksson, vd för Quickbit.

Noteringsbeslutet är villkorat av att Quickbit uppfyller de formella noteringskraven på att ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv månader och ha minst 300 aktieägare från första handelsdagen samt att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire