Flaggningsmeddelande i Nobina AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556576-4569 Nobina AB (publ)
InstrumentSE0007185418 Common Shares
InnehavareBank of Montreal
 
Före transaktionen
Antal aktier3 525 032
Antal rösträtter3 525 032
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-06-07
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 525 032
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter3 525 032
Andel
 - aktier3,98959 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter3,98959 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,98959 % 3 525 032
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,98959 % 3 525 032
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBMO Asset Management Limited
 - antal rösträtter814 032
 - andel av rösträtter0,92131 %
 - bolagBMO Capital Markets Corp.
 - antal rösträtter2 711 000
 - andel av rösträtter3,06828 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 525 032
 - andel av rösträtter3,98959 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.