Flaggningsmeddelande i ICTA AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556056-5151 ICTA AB (publ)
InstrumentSE0010520155 Shares
InnehavareErik Åfors
 
Före transaktionen
Antal aktier2 154 061
Antal rösträtter2 154 061
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2018-05-31
Gränsvärde för antal aktier15 %
Gränsvärde för rösträtter15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 154 061
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter2 154 061
Andel
 - aktier14,84916 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter14,84916 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 114,84916 % 2 154 061
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT14,84916 % 2 154 061
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagTrousseau AB
 - antal rösträtter2 154 061
 - andel av rösträtter14,84916 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 154 061
 - andel av rösträtter14,84916 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnErik Åfors
 - telefon+46734340770
 - mejlerik@tillsvidare.nu

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.