Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556501-0997 Studsvik AB
InstrumentSE0000653230 Aktie
InnehavareGyllenhammar Holding AB
 
Före transaktionen
Antal aktier1 250 000
Antal rösträtter1 250 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-06-10
Gränsvärde för antal aktier15 %
Gränsvärde för rösträtter15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 145 245
 - direkt innehavda rösträtter112 000
 - indirekt innehavda rösträtter1 033 245
Andel
 - aktier13,9 %
 - direkt innehavda rösträtter1,3 %
 - indirekt innehavda rösträtter12,6 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 113,9 % 1 145 245
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT13,9 % 1 145 245
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagPeter Gyllenhammar AB
 - antal rösträtter983 245
 - andel av rösträtter11,96 %
 - bolagThe Union Discount Co of London Ltd
 - antal rösträtter50 000
 - andel av rösträtter0,61 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.