K-Fast Holding AB har köpt en fastighet med möjlighet att bygga upp till 300 hyresrättslägenheter i Viken, Höganäs kommun.

K-Fast Holding AB ("K-Fastigheter"), en aktiv och engagerad fastighetsägare som erbjuder attraktiva bostäder i sydvästra Sverige, har förvärvat fastigheten Höganäs Viken 39:5. Tomten ligger i direkt närhet till K-Fastigheters tidigare projekt i Viken, där bolaget har sökt bygglov avseende 90 lägenheter enligt bolagets koncepthus Låghus.

Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och underliggande fastighetsvärde uppgår till 53 mkr. Transaktionen finansieras genom befintlig kassa och K-Fastigheter har tillträtt aktierna. Säljare är Pervanovo Invest AB.

"Viken är ett attraktivt område vid Öresund och med korta avstånd till både Höganäs och Helsingborg och marknaden för vårt koncepthus Låghus är mycket stark", säger Jacob Karlsson, VD K-Fast Holding AB. "Våra hus passar utmärkt på tomten som omfattar en yta upp till 25 000 BTA och vi planerar att etappvis bygga fler hus med 1-3 våningsplan. Vi ser goda möjligheter att möta de höga förväntningar på bra boende som våra hyresgäster har och vi vill även bjuda in utvecklare av andra upplåtelse-former mot att vi får köpa byggrätter av dem på andra orter."
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Karlsson, VD och grundare K-Fast Holding AB, e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se,telefon: 010 167 60 71
Anders Antonsson, IR-chef, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se,telefon: 0709 994 970

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 1 600 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 3,9 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 177 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.se (http://www.k-fastigheter.se)