Byggbolaget Skanska har slutit ett samarbetsavtal med serviceförvaltningen/ Lundafastigheter i Lunds kommun om att bygga det nya Hedda Anderssongymnasiet i Lund som ska stå klart till sommaren 2023. Skolans utformning kommer att avgöras i en arkitekttävling under våren. Det framgår av ett pressmeddelande från Skanska.

Skanska bekräftar därmed Lunds kommuns pressmeddelande i frågan från den 2 februari.

Det nya Hedda Andersson-gymnasiet kommer ligga centralt i Lund med plats för 2 200 elever. Själva byggnadsarbetet sker i tre etapper och den första etappen påbörjas tredje kvartalet 2019 och kommande etapper hösten 2020 respektive 2021. Ett entreprenadkontrakt upprättas innan byggstart.Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire