(Stockholm, Sverige, 18 juli 2018) - Autoliv, Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, går in i det nya europeiska H2020-forskningsprojektet OSCCAR för att förbättra skyddet och säkerheten i framtidens bilar.

Framtidens självkörande fordon, med bekvämlighets- och komforthöjande funktioner för mer avslappnade sittställningar och med vridbara säten, kommer att ställa högre krav på utvecklingen av nya och mer avancerade säkerhetssystem. Genom samarbete med fordonstillverkare, forskningsinstitut och andra underleverantörer till fordonsindustrin i det nya forskningsprojektet OSCCAR (Future Occupant Safety for Crashes in Cars) kommer Autoliv att bidra till att ta fram gemensamma metoder och verktyg för utveckling av framtidens säkerhetssystem.

- Det här projektet kommer att ge värdefull information för att förstå framtidens olycksscenarier och hur man designar de bästa säkerhetssystemen för nya interiörer och sittställningar för alla åkande. Ambitionen i projektet är att ta fram rekommendationer för regler och konsumentkrav, relevanta verktyg såsom krockdockor och humanmodeller, och riskfunktioner för att kunna utvärdera framtida bilars krocksäkerhet, säger Cecilia Sunnevång, VP Research, Autoliv.

I projektet kommer vägledande principer och skyddskoncept för passagerare att utvecklas. Skyddseffekten kommer att bedömas med hjälp av harmoniserade modeller av människokroppen, där hänsyn också tas till särskiljande drag som kön, ålder och andra demografiska faktorer, vilket möjliggör en genomarbetad och individuell förbättring av passagerarnas säkerhet.

För mer information om OSCCAR-projektet, se: www.osccarproject.eu

För ytterligare information kontakta:

Media: Stina Thorman, Corporate Communications, tfn +46 (0)8 587 206 50
Investerare och analytiker: Anders Trapp, Investor Relations, tfn +46 (0)8 587 206 71
Investerare och analytiker: Henrik Kaar, Investor Relations, tfn +46 (0)8 587 206 14

Om Autoliv

Autoliv, Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Safe Harbor Statement

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) "Private Securities Litigation Reform Act of 1995". I sådana framåtblickande uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter och händelser som Autoliv, Inc. och dess ledning tror eller antar kommer ske i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden baseras på våra nuvarande förväntningar, antaganden och insamling av data från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller ge försäkringar om att framåtblickande uttalanden kommer materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta då denna sorts uttalanden i sig alltid är avhängiga av kända och okända risker, allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det faktiska resultatet väsentligen avviker från det som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits, däribland generella ekonomiska faktorer och förändringar inom den globala fordonsindustrin. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. "forward-looking statements", åberopar vi det skydd som USA:s "Private Securities Litigation Reform Act of 1995" erbjuder. Vi åtar oss inte att uppdatera framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser om så inte krävs enligt lag.