Medicintekniska utvecklingsbolaget Ziccum är inne i en intensiv fas där fokus ligger på de under 2019 ingångna samarbetena, från vilka det är sannolikt med nyheter under första halvåret 2020. Ziccum lämnade in en patentansökan på en ny temperaturstabil formulering av virus i samma familj som mässling i december 2019. Bolaget har även inlett ett samarbete med en virologigrupp i Marseille, samt initierat påverkansarbete av internationella policygrupper. Det skriver Penser Access i en uppdragsanalys daterad den 14 februari.

"Vi bedömer att Ziccum-aktien på nuvarande kurs erbjuder en investering med hög potential, om än till en hög risk. Ziccum hade vid utgången av fjärde kvartalet 2019 en kassa på 2 miljoner kronor, samt har därefter erhållit 13,9 miljoner kronor till följd av optionslösen, vilket innebär att bolaget är finansierade för 2020", skriver Penser Access. Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire