Under Stora Aktiedagen, som arrangeras av Aktiespararna, måndagen den 26 november på Sheraton Hotel i Stockholm, presenteras Emotra och EDOR®. Nedan återfinns en direktlänk till presentationen.

Under "Stora Aktiedagen" i Stockholm, på måndag den 26 november, kl. 09:20, ges en presentation av bolaget och dess produkt EDOR® för evaluering av självmordsrisk, av Emotras styrelseordförande Claes Holmberg och VD, Daniel Poté. Emotras presentation ges i sal 1.

Direktlänk till presentationen: http://www.aktiespararna.se/tv/live 

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.