Styrelsen i Attendo AB (publ) har utsett Martin Tivéus till ny VD och koncernchef. Martin Tivéus, 47 år, kommer närmast från en roll som Chief Commercial Officer för Klarna och han har tidigare varit VD för Avanza, Evidensia Djursjukvård och Glocalnet. Martin Tivéus är också styrelsemedlem i Telia Company. Han är utbildad ekonom från Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm.  

- Vi är mycket glada över utnämningen av Martin Tivéus som ny VD och koncernchef för Attendo. Martin Tivéus har mycket framgångsrikt utvecklat organisationer inom ett flertal branscher. Han är tillväxtorienterad och har ett tydligt fokus på att skapa kundvärde med lång erfarenhet av ledarskap, försäljning, digital transformering för att bara nämna några egenskaper. Vi i styrelsen är övertygade om att Martin Tivéus har alla förutsättningar för att utveckla Attendo på ett framgångsrikt sätt under kommande år, säger Ulf Lundahl styrelseordförande i Attendo.    

- Det är främst Attendos viktiga samhällsroll inom omsorg och vård, värderingsstyrda kultur och engagerade medarbetare som vill göra skillnad, tillsammans med goda tillväxtmöjligheter, som lockar mig till rollen. Tillsammans kommer vi kunna säkerställa att vi kan möta behoven från en åldrande befolkning med fortsatt ledande, kundfokuserade och innovativa tjänster där kvalitet och god omsorg står i fokus. Jag ser verkligen fram emot att få vara med och bidra till Attendos utveckling i nästa fas, säger Martin Tivéus.

Martin Tivéus kommer att tillträda sin roll som VD för Attendo den 1 september. Pertti Karjalainen kvarstår som tf VD och koncernchef för Attendo fram till dess att Martin Tivéus påbörjar sin anställning.

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61
E-post: andreas.koch@attendo.com 

Denna information är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2018 kl. 08.00 CET.

_______________________________________________
Attendo - Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag
Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com