STOCKHOLM, SVERIGE – 9 augusti 2019. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget OssDsign har ansökt om regulatoriskt godkännande för OssDsign Cranial på den japanska marknaden och inleder förberedelserna för en kommersiell lansering i Japan, världens näst största marknad för kraniella implantat.

OssDsign Cranial är ett biokeramiskt implantat för förbättrad läkning av bendefekter avsett för kranioplastik. Förutsatt ett godkännade av den japanska myndigheten för medicintekniska och farmaceutiska produkter (PDMA), avser OssDsign lansera produkten under 2020 i samarbete med en japansk kommersiell partner. Ett antal utvalda japanska neurokirurger har redan haft etiskt godkännande för att använda OssDsign Cranial för kranioplastik.

Om godkännande erhålls kommer OssDsign Cranial att bli den första produkten av sitt slag på den japanska marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.


Bilaga