Prime Living redovisar ett förbättrat driftsöverskott under det första kvartalet. Man rapporterar även högre hyresintäkter.

Prime Livings hyresintäkter uppgick till 14,0 miljoner kronor under första kvartalet (12,3), en ökning med 14 procent mot föregående år.

Driftsöverskottet uppgick till 9,3 miljoner kronor (8,5).

Bolagets vd Jan Severa delger i en kommentar att man färdigställde 82 lägenheter i Stockholm under perioden, vilket medfört ett förbättrat driftsresultat.

Marknadssegmenten Stockholm, Göteborg och Dublin utvecklas bra, uppger Severa. Behovet av mindre lägenheter som hyrestagare har råd med är som tidigare mycket stort. Bolagets internationella expansion börjar nu ta form och har goda förutsättningar att över tid generera en god avkastning, enligt vd:n.

Produktionen i Stockholm har under perioden haft vissa problem med att färdigställa Campus Spånga enligt plan. Fördyrningar har uppkommit delvis för att man har fått byta ut vissa leverantörer. Bolaget har vidtagit kraftfulla åtgärder med en ny inhyrd projekt- och byggledningsorganisation tillsammans med införande av BIM-modulering av alla bolagets projekt, delger Severa.

Resultatet efter skatt blev 0,4 miljoner kronor (60). Minskningen beror framförallt på att ett Malmö-projekt färdigställdes under första kvartalet föregående år och vinstavräknades i sin helhet, delger bolaget.

Prime Living, MkrQ1-2018Q1-2017Förändring
Hyresintäkter14,012,313,8%
Driftöverskott9,48,510,6%
Nettoresultat0,460-99,3%
Carl Becht
carl.becht@finwire.se, 079 337 16 90
Nyhetsbyrån Finwire