Flaggningsmeddelande i Abliva AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556595-6538 Abliva AB
InstrumentSE0002575340 Aktier
InnehavareNordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier9 014 579
Antal rösträtter9 014 579
 
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2020-05-28
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier9 716 174
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter9 716 174
Andel
 - aktier5,23 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,23 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,23 % 9 716 174
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,23 % 9 716 174
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagNordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter9 346 591
 - andel av rösträtter5,03 %
 - bolagNordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter369 583
 - andel av rösträtter0,2 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter9 716 174
 - andel av rösträtter5,23 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnMax Rhodin Edlund
 - telefon+46730487570
 - mejlmax.edlund@nordnet.se
 
Kommentar
Nordnet AB (Publ) genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS har överskridit tröskelvärdet 5 % av antalet utestående aktier och röster till följd av retur av utlånade aktier i Abliva AB. Vid beräkning har Nordnet utgått ifrån utestående aktier och röster om 185952591.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.