PRESS RELEASE, Värnamo 30 mars 2020


Bufabs årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2019 finns nu tillgänglig på koncernens hemsida www.bufab.com.

En tryckt version kan beställas via investor.relations@bufab.com och kommer distribueras i april.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Andersson, CFO, Bufab Group, Tel: 0370-69 69 66


Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 mars 2020 kl 08:30 CET.
Om Bufab
Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs kunderbjudande Global Parts Productivity™ syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 28 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 400 anställda. Bufabs omsättning uppgick 2019 till 4,3 Mdr SEK och rörelsemarginalen till 8,8 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”BUFAB”. För mer information www.bufab.com.

Bilagor