Fastighetsbolaget Real Holding offentliggjorde den 20 december i fjol ett ackordsförslag till sina större fordringsägare, innefattat långivare under en obligation om nominellt 65 miljoner kronor samt ett brygglån om 13 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Ackordsförslaget innebar, vad gäller de sistnämnda lånen, ett erbjudande om avskrivning av upplupna räntor samt 20 procent av kapitalfordringarna. Kvarvarande kapitalfordringar ska återbetalas senast den per utgången av första kvartalet 2020.

Dessa lånekollektiv har, för att fatta beslut om ackordsförslaget skulle antas eller inte, genomfört separata omröstningsförfaranden i enlighet med lånevillkoren. Utfallet blev följande:

* Av obligationsgivarna avgav 61,73 procent av det sammanlagda nominella lånebeloppet röster varav 91,75 procent antog förslaget.
* Av brygglånegivarna avgav 69,85 procent det sammanlagda nominella utestående lånebeloppet röster varav 100 procent antog förslaget.

Därmed konstateras att ackordförlaget godkänts av både obligationsgivarna och brygglånegivarna, enligt särskilda omröstningsregler i lånevillkoren.

Ytterligare sammanfattande information om utfallet av det ackordsförslag och utbyteserbjudande till preferensaktieägarna, samt kommande åtgärder inom den pågående företagsrekonstruktionen av Real Holding kommer följa inom snar framtid. Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire