Flaggningsmeddelande i Lucara Diamond Corp.

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent201404-6532 Lucara Diamond Corp.
InstrumentCA54928Q1081 Common shares
InnehavareLetko Brosseau & Associates Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktier39 538 939
Antal rösträtter39 538 939
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-08-02
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier40 038 939
 - direkt innehavda rösträtter40 038 939
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier10,08898 %
 - direkt innehavda rösträtter10,08898 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 110,08898 % 40 038 939
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT10,08898 % 40 038 939
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 - innehav upphör förBMO Nesbitt Burns Inc.
 - antal rösträtter0,00257
 - innehav upphör förCIBC Mellon Trust Company
 - antal rösträtter2,51579
 - innehav upphör förFiducie Desjardins Inc.
 - antal rösträtter1,17783
 - innehav upphör förThe Northern Trust Company Canada
 - antal rösträtter0,87787
 - innehav upphör förThe Bank of Nova Scotia
 - antal rösträtter0,03412
 - innehav upphör förRBC Dominion Securities Inc.
 - antal rösträtter0,00386
 - innehav upphör förRBC Investor Services Trust
 - antal rösträtter5,12724
 - innehav upphör förState Street Trust Company Canada
 - antal rösträtter0,16492
 - innehav upphör förNational Bank of Canada
 - antal rösträtter0,18478
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter40 038 939
 - andel av rösträtter10,08898 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnSylvie Richard
 - telefon+15144991200
 - mejlsylvie.richard@iba.ca

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.