Flaggningsmeddelande i Nobina AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556576-4569 Nobina AB (publ)
InstrumentSE0007185418 Common Shares
InnehavareBank of Montreal
 
Före transaktionen
Antal aktier2 016 886
Antal rösträtter2 016 886
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2021-05-24
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 016 886
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter2 016 886
Andel
 - aktier2,28269 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter2,28269 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,28269 % 2 016 886
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade3,06715 % 2 710 000
 
TOTALT5,34984 % 4 726 886
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 - innehav upphör förBayerische Versorgungskammer
 - antal rösträtter1,263
 - slutdatum för fullmakt2021-05-31
 - innehav upphör förVersorgungswerk der Rechtsanwälte in Berlin
 - antal rösträtter0,00413
 - slutdatum för fullmakt2021-05-31
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBMO Asset Management Limited
 - antal rösträtter1 933 619
 - andel av rösträtter2,18845 %
 - bolagBank of Montreal, London Branch
 - antal rösträtter2 793 267
 - andel av rösträtter3,16139 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 726 886
 - andel av rösträtter5,34984 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.