AcouSort AB (publ) ("AcouSort") meddelar idag, den 25 oktober 2018, att bolaget kommer att erhålla ett bidrag om 50 000 EUR från EU:s Horizon 2020-program. Detta bidrag avser bolagets så kallade fas 1-projekt som syftar att skapa en solid affärsplan för bolagets OEM-produkt för blod/plasmaseparation, vilken går under arbetsnamnet AcouPlasma. Projektet inom ramarna för bidraget är fem månader långt och kommer inledas med omedelbar verkan. 40 procent av beloppet kommer att utbetalas till AcouSort så snart bidragsavtalet signerats av båda parter och resterande 60 procent kommer att utbetalas i samband med projektets avslutande. Produkten som utvecklas inom ramarna för projektet ligger i linje med AcouSorts uttalade strategi att utveckla OEM-komponenter för blod/plasmaseparation till aktörer verksamma inom Point-of-Care-applikationer.

AcouPlasma-modulen som utvecklas i projektet automatiserar och effektiviserar processen att ta bort celler från blod och få tillgång till blodplasma. Modulen förenklar även slutanvändarens arbetsflöde och kan avsevärt minska antalet manuella steg. Genom en unik design möjliggör AcouPlasma-modulen fullständig integration av centrifugering i diagnostiska system för att därigenom göra systemen patientnära (Point-of-Care).

EU:s Horizon 2020-program är uppdelat i dels fas 1-projekt med bidrag för utveckling av affärsplaner och dels fas 2-projekt med bidrag för implementering av affärsplaner. Fas 1-projekt erhåller bidrag om 50 000 EUR och fas 2-projekt erhåller i regel bidrag mellan 1 MEUR och 2,5 MEUR. Det är AcouSorts intention att efter genomförandet av fas 1-projektet under 2019 även lämna in en ansökan om ett fas 2-bidrag.

VD Torsten Freltoft kommenterar

"Det är glädjande att kunna meddela att vi erhåller ett fas 1-bidrag från EU:s Horizon 2020-program. Vi har fått bidraget i hård konkurrens med andra sökande och att vi får bidraget är ett kvitto på AcouSort-teamets kompetens och innovationsförmåga. Bidraget ger oss en finansiell styrka att kunna driva AcouPlasma-projektet i högt tempo under kommande månader och lägger dessutom grunden för en större bidragsansökan till Horizon 2020, vilken vi avser att lämna in under 2019."

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Denna information är sådan information som AcouSort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018.

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.