Flaggningsmeddelande i Aktiebolaget Electrolux

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556009-4178 Aktiebolaget Electrolux
InstrumentCommon Stock
InnehavareBlackRock, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2018-07-31
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier14 871 060
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 487 106
Andel
 - aktier4,81388 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter3,8863 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,8863 % 14 871 060
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 20,16163 % 618 480
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,16212 % 620 340
 
TOTALT4,21005 % 16 109 880
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBlackRock Japan Co., Ltd.
 - antal rösträtter39 554
 - andel av rösträtter0,10336 %
 - bolagBlackRock Investment Management, LLC
 - antal rösträtter121 214
 - andel av rösträtter0,31677 %
 - bolagBlackRock Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter259 411
 - andel av rösträtter0,67792 %
 - bolagBlackRock Investment Management (Australia) Limited
 - antal rösträtter16 679
 - andel av rösträtter0,04358 %
 - bolagBlackRock International Limited
 - antal rösträtter13 484
 - andel av rösträtter0,03523 %
 - bolagBlackRock Institutional Trus Company, National Association
 - antal rösträtter602 225
 - andel av rösträtter1,57389 %
 - bolagBlackRock Fund Advisors
 - antal rösträtter264 986
 - andel av rösträtter0,69249 %
 - bolagBlackRock Financial Management, Inc.
 - antal rösträtter27 265
 - andel av rösträtter0,07125 %
 - bolagBlackRock Asset Management North Asia Limited
 - antal rösträtter150
 - andel av rösträtter0,00039 %
 - bolagBlackRock Asset Management Deutschland AG
 - antal rösträtter28 778
 - andel av rösträtter0,0752 %
 - bolagBlackRock Asset Management Canada Limited
 - antal rösträtter21 754
 - andel av rösträtter0,05685 %
 - bolagBlackRock Advisors, LLC
 - antal rösträtter58 578
 - andel av rösträtter0,15308 %
 - bolagBlackRock Advisors (UK) Limited
 - antal rösträtter152 028
 - andel av rösträtter0,39729 %
 - bolagBlackRock (Singapore) Limited
 - antal rösträtter1 045
 - andel av rösträtter0,00273 %
 - bolagBlackRock (Netherlands) B.V.
 - antal rösträtter3 837
 - andel av rösträtter0,01002 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 610 988
 - andel av rösträtter4,21005 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJana Blumenstein
 - telefon+442077433650
 - mejlemeadisclosures@blackrock.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.