Flaggningsmeddelande i SSAB AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556016-3429 SSAB AB
InstrumentSE0000171100 Class A and Class B
InnehavareLuossavaara-Kiirunavaara AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2021-06-07
Gränsvärde för rösträtter15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier108 132 708
 - direkt innehavda rösträtter60 279 755,7
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier10,5 %
 - direkt innehavda rösträtter16 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 116 % 108 132 708
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT16 % 108 132 708
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter60 279 755,7
 - andel av rösträtter16 %
 
Kommentar
ISIN: A: SE0000171100, B: SE0000120669
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.