Flaggningsmeddelande i Trention Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556274-8623 Trention Aktiebolag
InstrumentSE0008348767 Stamaktier
InnehavareMats Gabrielsson
 
Före transaktionen
Antal aktier1 548 900
Antal rösträtter1 548 900
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-09-20
Gränsvärde för antal aktier50 %
Gränsvärde för rösträtter50 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 193 805
 - direkt innehavda rösträtter4 800
 - indirekt innehavda rösträtter2 189 005
Andel
 - aktier57,91 %
 - direkt innehavda rösträtter0,12671 %
 - indirekt innehavda rösträtter57,78787 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 157,91458 % 2 193 805
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT57,91458 % 2 193 805
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagGabrielsson Invest AB
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagB.O. Intressenter AB
 - antal rösträtter2 189 005
 - andel av rösträtter57,78787 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 193 805
 - andel av rösträtter57,91458 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnMats Gabrielsson
 - telefon070-7758320
 - mejlmatsg@giab.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.