Bonavas årsredovisning har idag publicerats på Bonavas hemsida bonava.com/investor-relations. En sammanfattad version av årsredovisningen finns även tillgänglig här (https://www.bonava.com/arsredovisning-2018).

Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från och med den 5 april och skickas till de aktieägare som meddelat att de önskar få den hemskickad. För att beställa tryckt årsredovisning: skicka ett mejl till ir@bonava.com,skriv till Bonava AB, Lindhagensgatan 72, 102 22 Stockholm, eller ring oss på 0737 739 845.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Sofi Danielsson, CFO och IR-ansvarig
ann-sofi.danielsson@bonava.com
Tel: 0706 740 720

Bonavas presstelefon
ir@bonava.com
Tel: +46 704 30 10 05

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Bonava har 2 100 anställda med verksamhet i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 14,0 miljarder kronor år 2018. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com (http://www.bonava.com/)

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2019 kl. 07:30.