QuickCool AB (publ) ("QuickCool") har undertecknat ett distributionsavtal för Portugal med ATN Medical Lda. ATN Medical har ett väl etablerat nätverk av KOLs och kunder i Portugal. Detta är QuickCools andra distributionsavtal. Förberedande försäljningsaktiviteter startar omedelbart, men ingen försäljning sker förrän efter QuickCool© SYSTEM är CE-märkt.

QuickCool, som utvecklar en patenterad intranasal kyllösning för patienter som drabbats av plötsligt hjärtstopp, har undertecknat sitt andra distributionsavtal. Denna gång med ATN Medical Lda. i Portugal.

"Vi hade förmånen att välja vår långsiktiga partner i Portugal mellan flertalet alternativ. Vi bestämde oss för att fortsätta vår strategi med att välja ett mindre företag som har samma passion och ambition som vi. Efter att ha träffat ledningsgruppen av ATN Medical Lda., i Porto, var det ett enkelt beslut. De är engagerade och kunniga, och har ett redan väletablerat nätverk av viktiga opinionsbildare (KOLs) och kunder i hela Portugal, som ger oss en stor fördel redan från dag ett ", säger Fredrik Radencrantz, VD på QuickCool.

ATN Medical Lda. grundades för tre år sedan och distribuerar medicintekniska produkter inom flertalet områden såsom neurokirurgi, ryggradskirurgi, intensivvård och respiratoriska lösningar, med representation av andra internationella varumärken. ATN Medical har kompletterande produkter och är ett företag som är välkänt för "sitt fokus på kontinuerlig och specialiserad utbildning för att förverkliga den fulla potentialen hos de produkter vi säljer", säger Nuno Carvalho, General Manager på ATN Medical Lda.

"Vi är ett dynamiskt och innovativt företag som erbjuder skräddarsydda lösningar som optimerar effektiviteten hos sjukvårdspersonal och förbättrar det kliniska resultatet för patienterna. QuickCools lösning passar perfekt in i vår strategi att expandera vår marknadsandel inom området; IVA. "Enkel-att-använda" är i linje med vår filosofi. Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete ", säger Nuno Carvalho, General Manager på ATN Medical Ltd.

ATN Medical Lda.
ATN Medical Lda., har distributionsrättigheterna till andra medicintekniska produkter såsom prober för att mäta intrakranialt tryck (ICP), Realtidsmätningar av vävnadsperfusion (CBF), VP programmerbara shuntar, EVD (extern ventrikulär dränering), skräddarsydda kraniala implantat som används inom neurokirurgi, och som tillgodoser många behov inom neurokirurgi, ryggkirurgi och på intensivvårdsavdelningar. Regionala försäljnings-representanter täcker hela den portugisiska marknaden. Dedikerad personal inom service- och utbildning säkerställer både klinisk utbildning och produkt- och eftermarknadssupport.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se