Forskare vid Göteborgs universitet har utvecklat ett blodprovstest som kan ge en tidig upptäckt av Alzheimer sjukdom och spåra sjukdomsförloppet. Forskningen har nyligen publicerats i tre olika vetenskapliga tidskrifter och testet skulle ha stor betydelse för både klinik och behandlingsstudier, menar forskarna.

"Det här är ett extremt dynamiskt forskningsfält just nu, tack vare de senaste årens teknikutveckling och några betydande framsteg inom forskningen. Drömscenariot är ett blodprovsbaserat test för tidig upptäckt och screening för Alzheimers sjukdom som kan börja användas inom vården. Det skulle ge avsevärt fler människor i världen tillgång till testning och framtida behandlingar", säger Michael Schöll, docent och en av de seniora författarna, i ett pressmeddelande.

Minnesstörningarna vid Alzheimers sjukdom är ett resultat av en underliggande nedbrytningsprocess i hjärnan som kan pågå i flera år utan att patienten visar symtom. Processerna är en konsekvens av höga nivåer av amyloid- och tauproteiner i hjärnan som fram till nyligen enbart kunde upptäckas vid obduktion. De metoder som i dag används för att upptäcka förekomsten av amyloid och tau hos levande patienter beskrivs som både dyra, invasiva och svårtillgängliga för den stora patientgruppen globalt.

Göteborgsforskarna har därför utvärderat förekomsten av fosforylerat tauprotein, p-tau181, i blodprover. Ett viktigt fynd var att det nya blodprovet kunde upptäcka avvikelser i p-tau181-nivåer flera år före minnesförlusten, vilket tyder på att metoden kan ha en enorm potential för tidig sjukdomsdetektering, enligt pressmeddelandet.

Bland de svenska börsbolagen forskar Bioactic, Alzinova, Alzecure och Irlab på nya behandlingar av Alzheimers sjukdom. Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire