Stabilt Q2'21
Elanders levererade EBITA på 145 mkr (72), drivet av förbättringar inom såväl Supply Chain Solutions med EBITA på 127 mkr (89) som hos Print & Packaging Solutions 27 mkr (-9). Halvledarbrist till trots så steg försäljningen organiskt med ca 6% i kvartalet y/y. På rullande 12 månader ligger nu EBITA-marginalen på 6,6%, nära målet om 7%, vilket vi räknar med överträffas 2022.
Kapacitet för fortsatta förvärv
Elanders förvärvade det tyska digitaltryckeriet Schätzl i inledningen av Q3'21, och med ett nytt kreditavtal på plats så räknar Elanders med att kunna hålla en fortsatt hög förvärvstakt framöver. Förvärv i storleksordningen 200 - 300 mkr per år är sannolikt att vänta. Temporärt kan dock nettoskulden sannolikt sträckas upp emot 2,5x - 3,5x om det skulle bli aktuellt med ett större förvärv.
Potential för fortsatt uppvärdering
Vi ser fortsatt uppsida i Elanders, primärt drivet av en potentiell uppvärdering i marknadens syn på Supply Chain Solutions. Motiverat värde uppgår till 220 - 225 kr per aktie (215 - 220). Vi har justerat upp EBITAprognoserna med ca 5% för 2022e och 2023e efter rapporten och förvärvet av Schätzl. Nettoskuld/EBITDA R12m (ex-IFRS 16) är nu nere på 1,50x.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 14-07-2021 kl. 09:00: https://docs.penser.se/a/2075/ELAN20210714.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/