Volati har förvärvat samtliga aktier i infästningsleverantören Heco Nordiska AB. Förvärvet är ett tilläggsförvärv till affärsområde Handel. Heco omsatte 183 Mkr under 2019.

- Tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter är en viktig del i Volatis strategi för att skapa långsiktig värdetillväxt. De förstärker affärsenheternas marknadspositioner och adderar ytterligare värde genom synergier. I Heco Nordiska AB förvärvar vi ett välskött bolag med god lönsamhet och en stark marknadsposition inom nischen infästningsprodukter, säger Håkan Karlström, chef för affärsområde Handel.

Heco har sitt säte i Hillerstorp och är sedan länge en etablerad partner för professionella kunder inom bygg-, stål- och plåtentreprenader. Företaget utvecklar och marknadsför ett brett sortiment av skruv och infästningsprodukter, från de allra senaste skruvinnovationerna till konventionella trallskruvar. Produkterna återfinns inom järn-, trä- och byggfackhandeln.

- Med Heco kommer vi att stärka och komplettera affärsområdets befintliga erbjudande inom professionella infästningsprodukter, vilket är en viktig del i arbetet med att utveckla affärsområdet, säger Håkan Karlström.

Finansieringen sker genom Volatis befintliga kreditfaciliteter och bolaget kommer att konsolideras från januari 2020. Förvärvet bedöms inte ha någon väsentlig effekt på Volatis resultat för 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Karlström, chef affärsområde Handel, 070-522 40 52, hakan.karlstrom@volati.se
Mårten Andersson, vd Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
E-post: info@volati.se
Organisationsnummer: 556555-4317

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, över 2 000 anställda och en årlig omsättning om cirka 7 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.