Flaggningsmeddelande i Elekta AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556170-4015 Elekta AB (publ)
InstrumentSE0000163628 B-shares
InnehavareNordea Funds Ltd.
 
Före transaktionen
Antal aktier19 600 752
Antal rösträtter19 600 752
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2018-08-14
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier18 908 368
 - direkt innehavda rösträtter18 908 368
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,92959 %
 - direkt innehavda rösträtter3,64748 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,64748 % 18 908 368
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,64748 % 18 908 368
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter18 908 368
 - andel av rösträtter3,64748 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJohan Ohlsson
 - telefon+4555472025
 - mejlnims.controlling@nordea.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.