(Stockholm 3 maj 2019) - Autoliv, Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, undertecknar FN:s Global Compact. 

Global Compact är världens största hållbarhetsinitiativ för företag, som uppmanar företag att anpassa sina strategier och verksamheter till de universella principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption och vidta åtgärder som främjar samhällsmål. Närmare 10 000 företag i 162 länder i hela världen har anslutit sig till initiativet.

FN:s Global Compact stödjer företag som bedriver en ansvarsfull affärsverksamhet genom att anpassa sina strategier och verksamheter till de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.  Det uppmuntrar också företagen till att vidta strategiska åtgärder som främjar bredare samhällsmål, såsom FN:s mål för hållbar utveckling med fokus på samarbete och innovation. 

Autolivs arbete stödjer FN:s mål för hållbar utveckling nr 3: Hälsa och välbefinnande, och målet är att halvera antalet dödsfall och skador från vägtrafikolyckor i världen till år 2020. Vårt hållbarhetsåtagande och stödjande policyer överensstämmer med de tio principerna i Global Compact för ett hållbart företagande. Vi kommer att rapportera våra framsteg i att införa de tio principerna i Global Compact och främja bredare samhällsmål, som en del i vår årliga hållbarhetsrapport. 

- Undertecknandet av Global Compact är ett bevis på vårt engagemang för hållbar utveckling inför våra huvudintressenter. Att ingå i Global Compacts nätverk innebär också värdefulla utbildningsmöjligheter och tillgång till verktyg som vi kan använda för att nå våra hållbarhetsmål, säger Kaisa Tarna-Mani, Autolivs Vice President Sustainability. 

För ytterligare information kontakta:
Media: Stina Thorman, Corporate Communications, tfn +46 (0)8 587 206 50 
Investerare och analytiker Anders Trapp, Investor Relations, tfn +46 (0)8 587 206 71 
Investerare och analytiker Henrik Kaar, Investor Relations, tfn +46 (0)8 587 206 14

     
Om Autoliv 
Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag, och genom våra dotterbolag utvecklar och tillverkar vi bilsäkerhetssystem, såsom säkerhetsbälten, rattar och system för skydd av fotgängare till alla större biltillverkare i världen. Våra produkter räddar över 30 000 liv varje år och förebygger tio gånger fler allvarliga olyckor.  

Våra närmare 67 000 medarbetare i 27 länder brinner för visionen Saving More Lives och kvaliteten är kärnan i allt vi gör. Vi har 14 tekniska centra med 19 testbanor. Omsättningen under 2018 uppgick till 8 678 miljoner USD. Aktierna är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och de svenska depåbevisen på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). För mer information besök www.autoliv.com.