Spelutvecklingsbolaget Three Gates publicerade idag sin årsredovisning för 2018 som inkluderar en särskild upplysning i revisionsberättelsen. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen och balansräkningen i årsredovisningen, av vilka det framgår att bolagets kortfristiga skulder översteg bolagets korta fordringar med 4,7 miljoner kronor per 31 december 2018. Styrelsen utvärderar olika alternativ för att lösa bolagets framtida finansiering. Bolaget har erhållit en bryggfinansiering som använts i den löpande driften. Dessa förhållanden tyder, tillsammans med de andra förhållande som nämns i förvaltningsberättelsen, på att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten", skriver revisorn i revisionsberättelsen.

Three Gates skriver i en kommentar att på kort sikt krävs kapitaltillskott för att säkra likviditeten och det egna kapitalet i bolaget. Styrelsen utvärderar olika alternativ i form av finansiering, strukturella lösningar och "work-for-hire" uppdrag. Även olika samarbetsavtal diskuteras och utvärderas och i fall dessa alternativ infrias kommer bolagets finansiella ställning stärkas. Styrelsen bedömer att bolagets finansiella situation kommer att kunna lösas genom antingen nya avtal eller en nyemission.Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire