Med en skicklig finansieringslösning har Irlab Therapeutics löst kapitalbehovet för ett par år framåt och det utgör inte längre en del av vårt Investment Case. Vi ser en minskad nedsida i aktien med anledning av kapitalanskaffningen.

Läs vår nya research update: http://bit.ly/2PN0sBH

Börja följa IRLAB (https://www.redeye.se/company/irlab-therapeutics) hos Redeye för att direkt få de senaste analyserna och kommentarerna om bolaget.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/