April-juni
Justerad nettoomsättningen uppgick till 133 Mkr (70 Mkr) vilket motsvarar en ökning med 91 % jämfört med samma tidpunkt föregående år 
Justerad EBITA ökade till 23 Mkr (11 Mkr) 
Andel återkommande programvaruintäkter LTM uppgick till 29 % (25 %)

Antalet anställda vid periodens utgång uppgår till 369 (194)

Januari-juni
Justerad nettoomsättningen uppgick till 244 Mkr (150 Mkr) vilket motsvarar en ökning med 63 % jämfört med samma tidpunkt föregående år 
Justerad EBITA ökade till 46 Mkr (26 Mkr) 
Andel återkommande programvaruintäkter LTM uppgick till 28 % (23 %)

Antalet anställda vid periodens utgång uppgår till 369 (194)

 

Händelser under andra kvartalet 
Förvärv av WooCode AB vilket stärker erbjudandet inom e-handel och skräddarsydda applikationer

Förvärv av Vitari AS, Norges största Visma-leverantör

 

Se fullständig rapport bifogad.

Rapporten redovisas i en webbsändning onsdagen den 11e augusti klockan 10.00, länk till sändningen återfinns på Exsitecs hemsida under finanisella rapporter (https://www.exsitec.se/investor-relations/finansiella-rapporter). Sändningen hålls på engelska.

 

För mer information, kontakta:

Sara Wallbäck,  tf CFO
Hampus Strandqvist, Investor relations
Telefon: 010-333 33 00
Epost: ir@exsitec.se
Om Exsitec:
Exsitec är specialister på verksamhetssystem och digitalisering som driver företag framåt. Vi hjälper våra kunder få bästa möjliga digitala stöd för sin verksamhet för att nå en effektivare arbetsvardag, överlägsna kundupplevelser och smartare dataanalyser. Exsitec har 400 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark med kombinerad kompetens inom IT, verksamhetsstyrning och affärsutveckling. www.exsitec.se
Exsitec Holdings aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (ticker: EXS).
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan som Exsitec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-11 08:00 CET.