Detaljhandelsbolaget Iapotek har tillträtt förvärvet av Eprix. Köpeskillingen för förvärvet uppgick till totalt 11 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor betalas kontant och 8 miljoner betalas med nyemitterade aktier i Iapotek, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Styrelsen har beslutat om kvittningsemission av aktier i samband med betalning av köpeskillingen. Beslutet innebär att cirka 2,5 miljoner nya aktier emitteras till kursen 3,25 kronor per aktie.

Den kontanta delen av köpeskillingen har betalats med revers som förfaller till betalning den 12 mars 2019.

Utestående aktier i iApotek är före emissionen 8,4 miljoner och efter emissionen uppgår det totala antalet aktier till 10,9 miljoner.

Baserat på bolagets omsättning och ebitda-resultat under de kommande tolv månaderna kan även tilläggsköpeskilling, utgörandes av aktier i Iapotek upp till 2 miljoner kronor, utgå till säljaren.Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire