STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Upplevelsebolaget Moment Group riskerar företagsrekonstruktion eller konkurs ifall en lösning på bolagets arbete med att säkra likviditet och finansiering inte kommer på plats före den 20 november.

Den varningen framför Moment Group i ett pressmeddelande.

"Moment Groups ledning bedömer att den tidigare aviserade risken för att likviditetsbrist uppstår i mitten av fjärde kvartalet 2020 kvarstår. Ett intensivt arbete för att säkerställa tillgången till rörelsekapital för att undvika den prognostiserade likviditetsbristen pågår i flera olika spår", skriver bolaget.

Arbetet innefattar både att säkra likviditeten på kort sikt och att lösa bolagets långsiktiga finansiering.

"Intensiva förhandlingar med obligationsinnehavare, investerare och aktieägare pågår fortsatt men i skrivandets stund har ännu inte någon överenskommelse nåtts. Därtill söker bolaget de ekonomiska stöd som finns att söka, för förhandlingar med hyresvärdar och utreder andra möjliga lösningar för att åstadkomma ytterligare kostnadsbesparingar", uppger Moment Group.Johan Lind +46 8 5191 7954
Nyhetsbyrån Direkt