För aktieägare som innehar ZETA TO 1 har den första av två nyttjandeperioder nu inletts. 1 teckningsoption ger rätt att teckna 1,05 stamaktier i ZetaDisplay till teckningskurs 11,43 SEK per aktie.

Den första av de två nyttjandeperioderna inträffar 3 september – 1 oktober 2018 och den andra inträffar 2 september – 30 september 2019.

För dig som har dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring
Om du har dina optioner förvaltarregistrerade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare, som ger instruktioner hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner. Du har möjlighet att teckna aktier under perioden 3 september – 1 oktober 2018. För mer information och vidare instruktioner hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare/ bank/nätmäklare i god tid, eller besök deras hemsida. Du finner oftast informationen hur du tecknar under fliken ”Erbjudanden” eller snarlikt. Tänk på att förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av teckningsoptioner i god tid innan teckningstiden löper ut, ofta flera dagar innan.

För dig som har dina teckningsoptioner direktregistrerade på ett VP-konto
Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Däremot finns en anmälningssedel att tillgå på ZetaDisplays hemsida (ir.zetadisplay.com). I samband med att anmälningssedel skickas in till Erik Penser Bank ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln.

Teckningsoptioner kan omvandlas till aktier efter teckning under perioden 3 september – 1 oktober 2018 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Erik Penser Bank tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske cirka tre veckor efter teckningsperiodens utgång.

Handel med teckningsoptioner (ZETA TO 1)

Det är möjligt att köpa och sälja teckningsoptioner t o m den 26 september 2019. Teckningsoptionerna är listade på Nasdaq First North till och med den andra nyttjandeperioden. Därefter förfaller teckningsoptioner som inte sålts eller utnyttjats. Teckningsoptionerna har kortnamnet ZETA TO1 och ISIN-koden SE0008966279.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Penser Bank -  Magnus Bäckström
Telephone: +46 (0)8 463 80 19
E-mail:  magnus.backstrom@penser.se

CFO Ola Burmark
Telephone: +46 70 821 57 86
E-mail:  ola.burmark@zetadisplay.com


Om ZetaDisplay
ZetaDisplay AB (publ) är en ledande leverantör av lösningar inom digital butiksutveckling. Bolaget hjälper företag inom detaljhandels- och servicebranschen att bli mer konkurrenskraftiga genom innovativa tjänster och produkter som stänger gapet mellan det digitala och det fysiska. ZetaDisplay befinner sig i en stark tillväxtfas och avser att etablera sig globalt under de kommande åren. Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns idag i Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan december 2017 på Nasdaq Stockholms huvudmarknad under kortnamnet "ZETA". Följ bolaget på Twitter https://twitter.com/zetadisplaypubl och läs mer på hemsidan: http://zetadisplay.com/.

Bilaga