BIMobject AB ("BIMobject") meddelar härmed att samtliga 342 500 teckningsoptioner av serie 2015/2018 som utgavs efter beslut vid årsstämma den 16 juni 2015 har nyttjats. BIMobject tillförs därmed cirka 4,4 MSEK.

Optionsprogrammet, riktat till anställda i BIMobject, infördes efter ett beslut på årsstämman 2015. Totalt fanns 342 500 teckningsoptioner av serie 2015/2018 utestående, vilka efter omräkning av en extern och oberoende värderingsexpert vardera berättigade till teckning av två (2) nya aktier i bolaget till en teckningskurs om 6,40 SEK per aktie. Omräkningen har genomförts med hänsyn till tidigare genomförda kapitaliseringar i BIMobject, i enlighet med villkoren för teckningsoptioner av serie 2015/2018 vilka finns tillgängliga på BIMobjects hemsida (www.bimobject.com). Totalt nyttjades 342 500 teckningsoptioner av serie 2015/2018, vilket innebär att 685 000 aktier nyemitteras och BIMobject tillförs 4 384 000 SEK. Ovanstående nyttjande av teckningsoptioner av serie 2015/2018 innebär en utspädning om cirka 1,1 procent för befintliga aktieägare. Efter registrering hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i BIMobject att uppgå till 60 159 842 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 323 516,524 SEK.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Hansson - CFO
Tel: +46 40 - 685 29 00 
E-mail: press@bimobject.com

Om BIMobject AB
BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform med över 1000 tillverkare som tillgängliggör digital produktinformation. Runt den molnbaserade plattformen, som idag har över 850 000 användare, erbjuder BIMobject ett antal lösningar riktade mot fastighetsägare, byggföretag och handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 200 anställda. Omsättningen uppgick 2017 till 84 MSEK. BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM. BIMobjects Certified Advisor är FNCA Sweden AB. www.bimobject.com

20180828 BIMobject - Nyttjande av optioner av serie 20152018

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: BIMobject AB via Globenewswire