Vindkraftsbolaget OX2 börjar i dag den 23 juni att handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för erbjudandet var stort och erbjudandet blev kraftigt övertecknat. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen var på förhand bestämd till 60 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde på samtliga aktier i bolaget på 16,4 miljarder kronor efter erbjudandet.

Erbjudande bestod av 72,87 miljoner aktier, fördelat på 10,20 miljoner nyemitterade aktier och 62,67 miljoner befintliga aktier. Det finns även en övertilldelningsoption på 10,93 miljoner aktier och erbjudandet omfattar totalt högst 83,80 miljoner aktier.

Bolaget ökar genom erbjudandet sin tillgängliga likviditet med 3,0 miljarder kronor, varav 1,8
miljarder kronor i bruttolikvid och en ny outnyttjad grön revolverande kreditfacilitet om 1,2 miljarder kronor som ersätter befintlig finansiering inom koncernen om 1,5 miljarder kronor som återbetalas genom erbjudandet.

Cornerstone-investerare är AFA försäkring, BNP Paribas, Danica Pension, Handelsbanken Fonder, Lannebo Fonder, Skandia Liv och Fonder, Länsförsäkringar Fonder, som tecknar för 2,25 miljarder kronor. Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire