XANOs årsredovisning för verksamhetsåret 2017 finns nu tillgänglig på www.xano.se.

Tryckt version sänds till de aktieägare som meddelat bolaget att de önskar sådan. Den kan även beställas via formulär på webbplatsen under "Investerare", via epost ir@xano.seeller per telefon 036 31 22 00.

För ytterligare information, kontakta:
»   Lennart Persson, VD, tel. 036 31 22 33

Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2018 kl. 08:30 CET.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se 

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 1,9 miljarder SEK och antalet anställda är ca 950. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.